Barn hjelper barn!

I november 2016 ble det arrangert Barn-hjelper-barn-aksjonen på Årnes skole i Lyngdal, og skolen bestemte seg for å samle inn penger for å hjelpe vanskeligstilte barn i Liepaja, Latvia.

I samarbeid med Håp For Alle ønsket elevene på barneskolen å»lyse opp hverdagen til mange latviske barn, og hjelpe dem med blant annet skoleutstyr og støtte til et dagsenter som drives av ildsjelen Tatjana Kopileca. Dagsenteret er et sted hvor barna kan komme etter skolen for å få et varmt måltid, hjelp til lekser, ha noen å snakke med, eller bare slappe av.

Barna som kommer til dagsenteret kommer fra vanskelige forhold, både materielt og sosialt. Mange av barna har foreldre som er alkoholikere eller har andre rusproblemer. Hverdagen kan være meget hard for barna som lever under disse forholdene, og det er derfor så viktig at de har et sted de alltid kan komme, hvor de føler seg elsket og akseptert. Dagsenteret er åpent på ettermiddagstid, men i 19-tiden må barna gå hjem, da de ikke har lov til å sove på senteret.

I forbindelse med aksjonen på Årnes skole, dro personalet på tur til Liepaja i slutten av oktober, slik at de ansatte kan få et innblikk i hverdagen til barna som skal støttes. Vi setter stor pris på initiativet fra Årnes skole, og gleder oss til å se resultatene av elevenes innsats!

PS: Tror du dette kunne vært interessant for skolen hvor ditt barn går, eller som et prosjekt for din arbeidsplass, ta gjerne kontakt med oss!

You Might Also Like