Hope21 er et stipendprogram for vanskeligstilte ungdommer fra 15 til 21 år. Vårt mål er at ungdommer skal finne motivasjon til å fullføre skolegangen, samtidig som de skal bygge karakter og bety noe for menneskene rundt seg.

Ungdommene får et månedlig stipend (20-50EUR), samtidig som de får oppfølging fra en ungdomsarbeider, deltar på samlinger på ungdomssenteret, og ikke minst må de være med å ta ansvar på senteret.

Målet vårt er at 95 % av deltakerne skal fullføre programmet og utdannelsen, komme seg ut i jobb/høyere utdanning innen tre måneder, og fortsatt være i jobb/høyere utdanning tre år etter endt program.

Håp For Alle har delt ut stipend til ungdommer i Baltikum siden januar 2012. Vinteren 2014 bestemte vi i Håp For Alle oss for å videreutvikle stipendprogrammet til å bli et mer omfattende program, der ungdommene ville bli stilt større krav til delaktighet og måtte ta mer ansvar. På denne måten kom programmet Hope21 til verden.

I dag er det rundt tjue deltakere i programmet.