Våre verdier

Håp For Alle har et kristent verdigrunnlag og med Jesus som forbilde ønsker vi å rekke ut en hånd til de svakeste i samfunnet.

Våre tre kjerneverdier er Omsorg, Glede og Ansvar:

OMSORG
Omsorg og medmenneskelighet er fundamentet i vårt engasjement. Vi ønsker å vise nestekjærlighet til dem som har fått en vanskelig start på livet.

GLEDE
Vi mener at aktiviteter som inneholder glede, latter og engasjement gir barn og ungdom opplevelser alle fortjener. Vi ønsker å gi dem denne gleden, som et fristed fra virkeligheten.

ANSVAR
Gjennom å ta ansvar vokser man som menneske. Vi ønsker å utruste unge mennesker til å ta ansvar for sin egen fremtid, selv om de har fått et vanskelig utgangspunkt.

You Might Also Like