Kort fortalt


House of Hope åpnet dørene i 2018 i Liepaja, Latvia, og inn dørene kommer det både barn, ungdom og mødre.

Senteret er et sted hvor vanskeligstilte, unge mødre skal kunne ta med seg sine barn, og få støtte, veiledning, et varmt måltid – og bli fulgt opp av noen som bryr seg.Mange av mødrene har selv hatt en vanskelig oppvekst, og få ressurspersoner rundt seg – og de trenger noen som kan støtte dem i den nye hverdagen når man selv blir forelder. Det er i disse miljøene ikke uvanlig at man får barn allerede i tenårene; behovet for hjelp er stort, både for mor og barn.

Senteret er også et sentralt sted for ungdomsarbeid. Ukentlig er det rundt 70 mennesker innom, der de får mat, omsorg, opplæring, ledertrening og undervisning i fag som engelsk og musikk.

 

Vår metode


House of Hope er et sted for både barn, ungdom og voksne.

En viktig del av arbeidet er opp imot vanskeligstilte mødre som kan komme på dagtid med sine barn som er under skolealder. Her får de et varmt måltid, mulighet til å vaske klær, samtale med fagpersonell, foreldreveiledning og å knytte relasjoner til mennesker som bryr seg.

Fra starten av vil vi fokusere på et mindre antall mødre, som i tillegg til å komme på senteret, vil delta i et veiledningsprogram som blir utviklet av vår prosjektkomité. Det arrangeres COS-kurs (Circle of Security), hvor mødrene får avlastning i form av barnevakt på senteret mens de selv deltar på kurset.

Våre partnere


Karosta Kids er i utgangspunktet en ungdomsorganisasjon som ble etablert i byen Liepaja, nærmere bestemt bydelen Karosta, i Latvia i 2011. Organisasjonen ledes av Tatyana Makovey som er utdannet psykolog og har jobbet med vanskeligstilte barn og ungdommer i en årrekke, til tross for sin unge alder. Hun har tidligere ledet et dagsenter for ca. 50 barn i samme bydel, men jobber nå 100% som leder av House of Hope.

Både Tatyana og de andre involverte har sett behovet for å jobbe med unge mødre, og ønsker å bruke senterets ledige kapasitet på dagtid til å hjelpe, støtte og veilede mødre som har behov.