Olesja_Michael-bw

Kort fortalt


Vi er i oppstartsfasen for et mor&barn-senter i samarbeid med Karosta Kids, i Liepaja, Latvia. Senteret er et sted hvor vanskeligstilte, unge mødre skal kunne ta med seg sine barn, og få støtte, veiledning, et varmt måltid – og bli fulgt opp av noen som bryr seg.

Mange av mødrene som er i målgruppen for senteret, har selv hatt en vanskelig oppvekst, og få ressurspersoner rundt seg – og de trenger noen som kan støtte dem i den nye hverdagen når man selv blir forelder. Det er i disse miljøene ikke uvanlig at man får barn allerede i tenårene, og det sier seg selv at det er et enormt behov for hjelp – både for mor og barn.

Mor&barn-programmet startet med et redusert tilbud fra oktober 2016, og vil kunne utvides når House of Hope i Liepaja står ferdig, forhåpentligvis i løpet av 2018.

IMG_0722-bw

Vår metode


House of Hope skal først og fremst være et sted hvor unge, vanskeligstilte mødre kan komme på dagtid med sine barn som er under skolealder. Vi vil tilby et varmt måltid, mulighet til å vaske klær, samtale med fagpersonell, foreldreveiledning og knytte relasjoner til mennesker som bryr seg.

Fra starten av vil vi fokusere på et mindre antall mødre, som i tillegg til å komme på senteret, vil delta i et veiledningsprogram som blir utviklet av vår prosjektkomité. Vi vil f.eks. arrangere COS-kurs (Circle of Security), hvor mødrene får avlastning i form av barnevakt på senteret mens de selv deltar på kurset. Vi bruker tiden nå, mens vi leter etter rette personer og lokaler, til å utvikle programmet slik vi ønsker å starte det.

IMG_8540bw

Våre partnere


Karosta Kids er i utgangspunktet en ungdomsorganisasjon som ble etablert i byen Liepaja, nærmere bestemt bydelen Karosta, i Latvia i 2011. Organisasjonen ledes av Tatyana Tarasova som er utdannet psykolog og har jobbet med vanskeligstilte barn og ungdommer i en årrekke, til tross for sin unge alder. Hun har tidligere ledet et dagsenter for ca. 50 barn i samme bydel, men jobber nå 100% som leder av Karosta Kids.

Den andre ansatte i Karosta Kids heter Dana Stogina og hun har vært ansvarlig for vårt stipendprogram i Liepaja siden oppstarten i 2013. Dana er utdannet sosialarbeider ved Universitetet i Liepaja.

Både Tatyana, Dana og de andre involverte har sett behovet for å jobbe med unge mødre, og ønsker å bruke senterets ledige kapasitet på dagtid til å hjelpe, støtte og veilede mødre som har behov.