Terje Abrahamsen

(f. 1955)


styrets leder


Tidligere yrke: Finansiell rådgiver i DNB


«Jeg har etter mange turer til Baltikum sett at det er et stort behov for hjelp. Jeg vet at vår hjelp kommer frem, og at den er svært viktig for mottakerne. Jeg må bare fortsette med arbeidet i Håp For Alle»

Mari Christine Henriksen

 (f. 1981)


styremedlem


Yrke: Sykepleier


«Jeg ser at arbeidet har stor betydning for den enkelte. Ungdommer, barn og voksene blir sett og møtt og får nytt håp for fremtiden. Jeg er glad for muligheten for å være med i dette arbeidet.»

Torunn Røiseland Torsøy

(f. 1988)


styremedlem


Yrke: Styrer i Frikirken Åpen barnehage


«Jeg inspireres av hvor stor betydning House og hope har for mødre, barn og unge i Latvia. Barn og mødre som i utgangspunktet ikke har noe håp, får komme som de er inn disse dørene. Gjennom Håp for alle så er det ikke håpløst. Vi kan være med å gi litt håp, så kan de gi håp videre.»

Erik Hadland

(f. 1969)

styremedlem

Yrke: Rørlegger

ERV Teknikk


«Det er Håp for alle, og vi kan hjelpe den enkelte med våre midler! Derfor er jeg med i Håp for Alle, og er stolt for det alle er med og bidrar med.»

Maria Sindland Løland

(f. 1984)


styremedlem


Yrke: Sykepleier


Helge Hollerud

(f. 1951)


styremedlem


Tidligere yrke: Misjonær, pastor


«Jeg ønsker å være et bindeledd mellom Lyngdal Frikirke, Lyngdal Rotaryklubb og Håp for Alle. Vi er alle begeistret for det gode arbeidet som drives på House of Hope. Jeg har selv vært til stede og sett noen av resultatene»