House of Hope åpnet dørene i 2018 i Liepaja, Latvia, og inn dørene kommer det både barn, ungdom og mødre.

Senteret er et sted hvor vanskeligstilte, unge mødre skal kunne ta med seg sine barn, og få støtte, veiledning, et varmt måltid – og bli fulgt opp av noen som bryr seg.Mange av mødrene har selv hatt en vanskelig oppvekst, og få ressurspersoner rundt seg – og de trenger noen som kan støtte dem i den nye hverdagen når man selv blir forelder. Det er i disse miljøene ikke uvanlig at man får barn allerede i tenårene; behovet for hjelp er stort, både for mor og barn.

Senteret er også et sentralt sted for ungdomsarbeid. Ukentlig er det rundt 70 mennesker innom, der de får mat, omsorg, opplæring, ledertrening og undervisning i fag som engelsk og musikk.