Vi bygger karakter gjennom aktiv deltakelse og positive relasjoner

Character // Karakter
Participation // Deltakelse
Relation // Relasjon

Vi mener at din karakter er det som definerer det som person. Din karakter avgjør hvordan du lever ditt liv, og hvordan du oppfører deg mot dine omgivelser. Vi mener karakterstyrker som ærlighet, takknemlighet, selvkontroll og empati er nødvendige egenskaper for et godt liv, og at vi alle kan utvikle disse egenskapene.

Vi mener at deltakelse er nøkkelen til motivasjon. Ved å delta og ha medbestemmelse vil vi alle føle oss mer involvert og engasjert i det vi gjør. I dette programmet vil ungdommene ta aktivt del i alle beslutninger, fordi vi mener at ungdommene gjennom å delta vil lære å ta ansvar, som igjen utvikler deres karakter.

Vi mener at relasjon er den aller viktigste faktoren for å hjelpe vanskeligstilte ungdommer. En positiv relasjon kan være den ene tingen som kan hindre ungdommen fra å gi opp på livet. Derfor er relasjonen vårt utgangspunkt. Vi ønsker at ungdommene skal føle seg akseptert og elsket uansett hvem de er.

For å utvikle Hope21, har vi tatt vare på det beste fra vårt opprinnelige stipendprogram, i tillegg til å hente inspirasjon fra andre steder, som f.eks. det amerikanske skoleprogrammet «KIPP», Seligman&Peterson (Character Strenghts and Virtues), samt nyere pedagogisk forskning (bl.a. Dansk Clearinghouse).