Våre standpunkt

Håp For Alles standpunkt for en bærekraftig utvikling i våre prosjekter
– Vi tar ikke med noen varer fra Norge til våre prosjektland.
– Vi vil støtte det lokale næringslivet ved å foreta lokale innkjøp av varer og tjenester i våre prosjektland.
– Våre prosjekter skal ha fokus på hjelp til selvhjelp og ha et mål om varig endring.

Vår begrunnelse
Håp For Alle ønsker at våre prosjekter skal fokusere på personlig utvikling og å legge til rette for at mennesker skal kunne hjelpe seg selv. I denne kommentaren vil vi forsøke å forklare kort hvordan vi ønsker å drive vår organisasjon.

Fokus i våre prosjekter
De aller fleste vil være enige i at det er bedre å lære en mann å fiske, enn å gi ham en fisk. Håp For Alle ønsker å rette alle sine ressurser, både økonomisk og praktisk, mot enkeltmenneskers personlige utvikling. Dette skal gjennomsyre alle våre prosjekter, som også skal testes mot våre kjerneverdier glede, omsorg og ansvar.

Gjennom vårt stipendprogram Hope21 ved House of Hope i Latvia ønsker vi å utruste ungdommer til å ta grep om sin egen fremtid. Gjennom Mor og Barn Senteret ved House of Hope ønsker vi å istandsette unge mødre til å ta ansvar for sitt eget – og sitt barns – liv.

Samfunnsøkonomi
Èn av grunnene til at vi ikke ønsker å ta med varer til våre prosjektland er det vi kaller det samfunnsøkonomiske perspektivet. Kort fortalt går det ut på at vi ønsker å støtte det lokale næringslivet, slik at man kan skape og sikre arbeidsplasser i områdene vi hjelper.

Da vi for eksempel skulle gi nye ski til et dagsenter i Latvia i 2012, så valgte vi å kjøpe alt utstyret lokalt. For butikken som tok imot bestillingen var dette en stor ordre. Når vi øker omsetningen hos de lokale forhandlerne, fører dette til bedre resultater for dem, som igjen kan skape nye arbeidsplasser. Et land, en by eller et lite tettsted er avhengig av å ha en fungerende økonomi og et arbeidsmarked for at menneskene som bor der skal kunne ha jobber å gå til. Dersom vi gjør våre innkjøp lokalt bidrar vi til at det finnes arbeidsplasser i lokalmiljøet.

Oppsummering
Vi ønsker ikke med dette å snakke ned andre menneskers innsats for å hjelpe vanskeligstilte i Europa eller andre deler av verden. Vi ønsker kun å utdype og forklare vårt syn, fordi vi mener at den moderne fattigdommen vi møter i Europa i dag trenger flere løsninger. Vi har gode venner og samarbeidspartnere som driver på andre måter enn vi i Håp For Alle gjør. Likevel ønsker vi at våre givere skal være klar over hvilke standpunkter vi har tatt. Vi tror ikke det finnes noen raske løsninger på de sosiale utfordringene vi jobber med hver dag. Men vi både tror og håper at vi vil se resultater av dette arbeidet over tid.

You Might Also Like