ERV Teknikk AS fortsetter å ta samfunnsansvar

Selskapet er vår hovedsponsor fra næringslivet. ERV har i mange år regelmessig støttet vårt arbeid og vi er glade for at de fortsatt er med på laget. Dette har betydd uendelig mye for mange unge i Liepaja, Latvia. Tusen, tusen takk ERV Teknikk AS!
Rolf Pettersen, ERV har svart på spørsmål om hva som er bakgrunnen for engasjementet og langvarig støtte til Håp For Alle.

Hvilke kriterier er viktige for ERV når dere velger prosjekter å støtte?
Det er viktig for ERV å vite at pengene når ut der de skal. Det er også veldig bra at vi kan se resultatene av vårt bidrag gjennom de tilbakemeldingene vi får. Dette gjør oss trygge på at vårt bidrag når frem. Vi tenker også at «hjelp til selvhjelp» er viktig. Utdanning er avgjørende for at de som faller utenfor skal klare seg senere i livet.

Hva er det med Håp For Alle som har gjort at dere støtter dette prosjektet?
Når vi støtter Håp For Alle, vet vi at pengene når frem dit de skal. Det går lite til administrasjon og andre kostnader. Vi får også gode tilbakemeldinger på hva dere arbeider med, og hvilke resultater som oppnås. Det betyr også mye at dere hjelper folk ut av fattigdom og bidrar til at de skal klare seg selv.

Hva tenker du om viktigheten av at bedrifter tar samfunnsansvar, også utenfor eget nærområde?
ERV har samfunnsansvar som ett av våre mål. Vi tenker at det er viktig at vi kan være med på å utjevne forskjeller og bidra til at færre faller utenfor i arbeidslivet. Dette har vi mulighet til. Når vi i tillegg ser resultater av dette bidraget, gir det også enda større mening å være med.

You Might Also Like