Lyngdal Frikirke vil igjen støtte House of Hope

Helt fra oppstarten av organisasjonen Håp For Alle har Lyngdal Frikirke vært engasjert i arbeidet på mange ulike måter. Menigheten var allerede i 2016 den viktigste bidragsyteren ved gavefinansieringen av House of Hope i Liepaja, Latvia. Senere bidro menigheten med viktige økonomiske- og praktiske bidrag ved totalrenovering av bygget.

Lyngdal Frikirke har i årene etter dekket store deler av driftsutgiftene ved Mor & Barn senteret i House of Hope, ved å gi overskuddet fra Førjulsmessen til dette formålet. Årlige beløp på kr. 200.000, og mer, har derfor vært svært viktige bidrag til dette viktige arbeidet.

Vi spør pastor Thore Søvik: Hvorfor gi bort så store beløp til andre organisasjoner? Er det ikke bruk for pengene i egen menighet?

Lyngdal Frikirke har i mange år valgt å gi bort pengene fra førjulsmesse og kollekter til andre enn oss selv. Det er fordi vi ønsker å være til for mer enn oss selv. Når vi inviterer folk som ikke går i menigheten til å komme på dette arrangementet, så syntes vi det er naturlig at vi ikke skal be dem om å «sponse vårt arbeid», men i stedet utfordre dem til å stå sammen med oss om å bety noe for andre. Da trener både menigheten og lokalmiljøet på gi til mennesker som trenger det. Menigheten trenger absolutt penger, men i realismens navn så er det andre som trenger det mer! Det føles godt å kunne løfte blikket bort fra egen økonomi og utfordringer, og heller fokusere på fellesskap, dugnad og bistand. Jesus har kalt oss til nettopp dette, og den utfordringen vil vi ta. 

Hvorfor falt valget på støtte til arbeidet ved House of Hope i Latvia?

House of Hope er et naturlig valg for oss egentlig. Vi har så mye historikk på dette i vår menighet. Flere av organisasjonens grundere går hos oss, og mange har vært på team tur og kjenner arbeidet godt. Vi har blitt glad i prosjektet og føler at vi er med på noe viktig. Og så syntes vi arbeidet er så bra. Det berører oss å høre om nøden, men også om fruktene av arbeidet som skjer. Vi er glade for at vi kan være med å støtte akkurat House of Hope!

Vi ber om Guds velsignelse for arbeidet deres, og håper dere fortsatt får være med å bety noe for mennesker som trenger det i Liepaja!

You Might Also Like