House of Hope er et sted for både barn, ungdom og voksne.

En viktig del av arbeidet er opp imot vanskeligstilte mødre som kan komme på dagtid med sine barn som er under skolealder. Her får de et varmt måltid, mulighet til å vaske klær, samtale med fagpersonell, foreldreveiledning og å knytte relasjoner til mennesker som bryr seg.

Fra starten av vil vi fokusere på et mindre antall mødre, som i tillegg til å komme på senteret, vil delta i et veiledningsprogram som blir utviklet av vår prosjektkomité. Det arrangeres COS-kurs (Circle of Security), hvor mødrene får avlastning i form av barnevakt på senteret mens de selv deltar på kurset.