Resultater for Hope21 studenter

Syv nye ungdommer har ved hjelp av Hope21 prosjektet i House of Hope fullført sin skolegang dette året.

Totalt har 92 ungdommer gjennomført Hope 21 programmet og fullført sin skolegang

• Kun fem ungdommer har hoppet av Hope 21 programmet på grunn av at de ikke ønsket å gå videre på skole. De jobber nå på fabrikk eller utenlands.
• Ingen av dem er arbeidsledige
• Ingen av dem er i ettertid fengslet (i denne sammenheng langt fra noen selvfølge)

Ungdommene jobber i dag blant annet som:
Mekaniker til sjøs (12), stuert på ferjer (5), kokk (3), fabrikkarbeider (7), elektriker (5), hotellmedarbeider (5), servitør (5), IT-spesialist (3), ungdomsarbeider (3), lærer (1), sveiser (3), skjønnhetspleie (2), selger (3), sykepleier (1), jobber utenlands (6), soldat (1), kurer (1) mv.

You Might Also Like