Drømmer om å bli advokat

Vladimir (16) er én av ungdommene som deltar i HOPE21-programmet i Liepaja, Latvia. Han har allerede peilet ut kursen for hvor han vil i livet, og vi møter en engasjert ung mann til et kort intervju, for at vi skal bli litt bedre kjent med gutten som drømmer om å bli advokat.

Vladimir har nettopp blitt valgt ut som én av tre lederassistenter i HOPE21-programmet, og får med det et litt utvidet ansvarsområde, sammen med de to andre assistentene, Svetlana og Tarlana. Disse tre vil få oppgaver knyttet til økonomi og innkjøp, samt praktiske oppgaver som å arrangere bursdagsfeiringer for de andre ungdommene på senteret. De tre assistentene deltar også i møter med Håp For Alle, slik at vi kan få informasjon og idéer direkte fra ungdommene. Vladimir tror nettopp det siste er grunnen til at han er valgt ut.

– «Jeg liker å komme med ideer og være en del av besultningsprosesser», sier 16-åringen som også har blitt valgt til elevrådsleder på sin videregående skole. Vi har ingen problemer med å se for oss denne karen som en kommende advokat. Tatyana Tarasova, leder av Karosta Kids, beskriver Vladimir som en smart, aktiv og motivert, ung mann.

– «Men han har også hatt sine utfordringer, sier Tatyana, og han har utviklet seg mye siden han kom hit første gang. Han har spesielt blitt bedre til å se de andre, og være hjelpsom og vennlig mot alle.»

Vladimir er omtrent som fast inventar å regne på Karosta Kids sitt ungdomssenter, hvor det kommer mellom 15-40 ungdommer hver ettermiddag. Men hvorfor ønsket han å delta i HOPE21?

– «Jeg tror HOPE21 er et program som gjør oss bedre, og det utvikler vår karakter. Det gir meg en motivasjon både for å gå på skolen, og for å hjelpe andre.»

Vi gleder oss til å følge Vladimir videre, og se at drømmen om å bli advokat blir til virkelighet. Takk til alle våre sponsorer som hjelper ungdommene i Karosta å oppnå drømmene sine.

You Might Also Like