Kort fortalt


Hope21 er et stipendprogram for vanskeligstilte ungdommer fra 15 til 21 år. Vårt mål er at ungdommer skal finne motivasjon til å fullføre skolegangen, samtidig som de skal bygge karakter og bety noe for menneskene rundt seg.

Ungdommene får et månedlig stipend (20-50EUR), samtidig som de får oppfølging fra en ungdomsarbeider, deltar på samlinger på ungdomssenteret, og ikke minst må de være med å ta ansvar på senteret.

Målet vårt er at 95 % av deltakerne skal fullføre programmet og utdannelsen, komme seg ut i jobb/høyere utdanning innen tre måneder, og fortsatt være i jobb/høyere utdanning tre år etter endt program.

Håp For Alle har delt ut stipend til ungdommer i Baltikum siden januar 2012. Vinteren 2014 bestemte vi i Håp For Alle oss for å videreutvikle stipendprogrammet til å bli et mer omfattende program, der ungdommene ville bli stilt større krav til delaktighet og måtte ta mer ansvar. På denne måten kom programmet Hope21 til verden.

I dag er det rundt tjue deltakere i programmet.

Vår metode: CPR


Vi bygger karakter gjennom aktiv deltakelse og positive relasjoner

Character // Karakter
Participation // Deltakelse
Relation // Relasjon

Vi mener at din karakter er det som definerer det som person. Din karakter avgjør hvordan du lever ditt liv, og hvordan du oppfører deg mot dine omgivelser. Vi mener karakterstyrker som ærlighet, takknemlighet, selvkontroll og empati er nødvendige egenskaper for et godt liv, og at vi alle kan utvikle disse egenskapene.

Vi mener at deltakelse er nøkkelen til motivasjon. Ved å delta og ha medbestemmelse vil vi alle føle oss mer involvert og engasjert i det vi gjør. I dette programmet vil ungdommene ta aktivt del i alle beslutninger, fordi vi mener at ungdommene gjennom å delta vil lære å ta ansvar, som igjen utvikler deres karakter.

Vi mener at relasjon er den aller viktigste faktoren for å hjelpe vanskeligstilte ungdommer. En positiv relasjon kan være den ene tingen som kan hindre ungdommen fra å gi opp på livet. Derfor er relasjonen vårt utgangspunkt. Vi ønsker at ungdommene skal føle seg akseptert og elsket uansett hvem de er.

For å utvikle Hope21, har vi tatt vare på det beste fra vårt opprinnelige stipendprogram, i tillegg til å hente inspirasjon fra andre steder, som f.eks. det amerikanske skoleprogrammet «KIPP», Seligman&Peterson (Character Strenghts and Virtues), samt nyere pedagogisk forskning (bl.a. Dansk Clearinghouse).

Historier


Edgar var den første av våre ungdommer i Latvia som fullførte stipendprogrammet og sin videregående utdanning. Han har utviklet seg mye i løpet av årene han har deltatt i ungdomsarbeidet til Karosta Kids i Latvia, og nå deltar han som frivillig på senteret for å hjelpe andre ungdommer.

I begynnelsen av tenårene fikk Edgar problemer med å håndtere skolearbeidet, og som 16-åring dro han til England for å prøve å finne seg arbeid. Etter et par år vendte han tilbake til Latvia. Han sier selv at ungdomssenteret har betydd – og betyr – veldig mye for ham. Det var der han møtte venner og fikk nye interesser, og som han sier selv:

«Uten ungdomssenteret ville jeg vært på en helt annen vei nå.»

«På senteret lærer vi å ta ansvar og være ærlige, og stipendprogrammet har vært veldig nyttig for meg.
Det har vært en ekstra motivasjon for å fullføre skolen.»    Edgar, 21 år, Latvia.

Som hjelpeleder er han nå opptatt av å være et godt forbilde. Det er langt flere ungdommer som kommer til ungdomssenteret nå, enn da han begynte å gå der, så det er stort behov for noen eldre forbilder som kan vise vei for de yngre.

«Vi kan gi dem råd, tilbringe tid med dem og støtte dem i deres initiativ for å gjøre noe med livene sine», sier Edgar.

Etter å ha tilbragt flere år på ungdomssenteret, var Edgar blant de første som fikk stipend fra Håp For Alle våren 2013. Han mener at stipendprogrammet har betydd mye for hans utvikling.

«På senteret lærer vi å ta ansvar og være ærlige, og stipendprogrammet har vært veldig nyttig for meg. Det har vært en ekstra motivasjon for å fullføre skolen», sier han og legger til; «det beste har vært å få den personlige oppfølgingen og den ekstra oppmerksomheten».

På spørsmål om hvordan han ville utformet stipendprogrammet om han kunne få velge, svarer han klokt: «Ungdommene som får stipend bør være med å gi mer tilbake, så de ikke bare mottar, men lærer å gi også».

Og nettopp dette er kjernen i vårt «nye» stipendprogrammet, HOPE21. Vi er både glade for og stolte av å se hvordan Edgar har utviklet seg gjennom vårt stipendprogram.

Våre partnere


House of Hope er i utgangspunktet en ungdomsorganisasjon som ble etablert i byen Liepaja, nærmere bestemt bydelen Karosta, i Latvia i 2011. Ganske snart så de behovet for å jobbe med unge mødre, og i dag brukes House of Hope på dagtid til å hjelpe, støtte og veilede mødre som har behov.

Organisasjonen ledes av Tatyana Makovey som er utdannet psykolog og har jobbet med vanskeligstilte barn og ungdommer i en årrekke, til tross for sin unge alder. Hun har tidligere ledet et dagsenter for ca. 50 barn i samme bydel, men jobber nå 100 % som leder av Karosta Kids.

I styret for House of Hope (2023) sitter Tatyana Makovey, Tatyana Kopileca, og Marija Timchenko.