Ny Latviatur for styremedlemmer

Den andre til femte oktober 2023 besøkte Helge Hollerud og Terje Abrahamsen – fra styret i Håp For Alle – Hope of House i Liepaja. Helge er tidligere pastor i Lyngdal Frikirke. Han og flere andre var i 2012 med på den første turen til Liepaja og vårt første møte med Tatyana Makovey. Han har senere også besøkt Liepaja ved flere anledninger. Her følger hans betraktninger etter det siste besøket i Latvia:

«Nok en gang lot vi oss overbevise av at arbeidet som gjøres ved House of Hope skaper gode ringvirkninger, ikke minst hos ungdommene. Onsdag kveld, var ca. 80 ungdommer samlet. Det var sterkt å høre vitnesbyrd om hva dette senteret har betydd for så mange i årene det har eksistert. Ungdomsprogrammet Hope21, har faktisk gitt så godt som 100% uttelling, ved at så godt som alle mottakerne som til nå har gjennomgått programmet, nå er i fast arbeid eller tar videre studier. Sjansene for at ungdommene i denne bydelen kan havne i rus og kriminalitet, er dessverre fortsatt store.

Suksessen må tilskrives lederen, Tatyana Makovey, som har drevet arbeidet fra starten, samt alle som har gitt en økonomisk og praktisk støttende hånd til prosjektet. Det var også flott å se at arbeidet nå er bedre organisert, slik at stadig flere deler på ansvaret for driften.

I tillegg til ungdomsarbeid, gir dyktige veiledere, både lønnede og ulønnede, kyndig veiledning til enslige mødre som kommer med barna sine på dagtid.

Mange aktører har vært med på å legge praktisk til rette at senteret framstår som et godt sted å være for de som trenger det. Fortsatt står det ett rom igjen som venter på å bli renovert.

På økonomisiden, tynger en svak krone og 20% prisstigning. Om ikke inntektene til Håp For Alle øker, må årsbudsjettet på ca. 1 million kroner, skjæres ned i 2024. Altså, en svært krevende akutt økonomisk situasjon. Om du som leser dette, har anledning til å øke støtten noe i disse tider, vil det være gull verd. Både Terje og jeg kan underskrive på at midlene blir anvendt på aller beste måte.

I løpet av besøket, ble det også arrangert et møte med byens varaordfører, Salvis Roga, som viser seg å ha stor sans for arbeidet som gjøres, noe vi etter hvert håper vil kunne føre til hjelp fra det offentlige.

I takknemlighet, Helge.
PS. Alle reiser, hotell, mat og leiebil dekkes privat.»

You Might Also Like