Hjelper ungdom i Latvia med Lyngdal Rotaryklubb på laget

Lyngdal rotaryklubb overrakte en sjekk til Håp For Alle ved styreleder Terje Abrahamsen på 52 000 kroner. Pengene går til stipendprogrammet Hope21 for ungdommer i Liepaja i Latvia, et arbeid Rotary har støttet siden 2015.

Formålet med Hope21 er å gi ungdom, som av ulike årsaker har fått en vanskelig start på livet, en utdanning. 

– Det er snart ti år siden Håp For Alle ble stiftet her i Lyngdal. Vi startet opp for å gi hjelp til noen som ikke har det så godt, vi ville gi dem en håndsrekning. I disse årene fått lov til å være med å gi hjelp og å løfte frem lokale ildsjeler i Baltikum. Rotary i Lyngdal har vært med å gjøre dette mulig, sa en takknemlig Terje Abrahamsen, styreleder i Håp For Alle. 

Gir ungdommene en vei videre i livet

Abrahamsen fikk overrakt gaven av Sverre Leksbø, president i den lokale rotaryklubben, under klubbmøtet på Rosfjord Strandhotell torsdag kveld.

– Mange av disse ungdommene har gitt uttrykk for at den omsorgen, hjelpen og opplæringen de har fått, har endret hele livet for dem. Vi ser ungdommer, som tross for et vanskelig utgangspunkt, får sin utdannelse og kommer videre i livet på en god måte, sa Abrahamsen under overrekkelsen.

Terje Abrahamsen oppreist foran forsamling
Takket. Styreleder Terje Abrahamsen i Håp For Alle avsluttet takketalen til Lyngdal Rotaryklubb slik: – Vit at dere med denne gaven og annen støtte er med på å endre unge liv i Latvia – for alltid.

– I tråd med Rotarys grunnsyn

– Arbeidet til Håp For Alle er helt i tråd med Rotarys grunnsyn: At vi skal gjøre verden til et litt bedre sted, sier kasserer i Lyngdal Rotaryklubb, Arnold Dragland. 

Lyngdal Rotaryklubb har også utviklet kontakt med en lokal klubb i Liepaja i Latvia. Det har igjen bidratt til at senteret House of Hope, som Håp For Alle støtter, har fått lokal støtte på ulike måter.

Om Håp For Alle:

• Veldedig organisasjon som ønsker å gi håp for fremtiden til vanskeligstilte barn, ungdom og mødre i Liepaja i Latvia
• Dette gjøres gjennom stipendprogrammet Hope21 og et mor-og-barn-senter
• Stiftet i 2011 av lyngdølen Vidar Abrahamsen og hans nærmeste familie


You Might Also Like