Våre standpunkt

Håp For Alles standpunkt for en bærekraftig utvikling i våre prosjekter – Vi tar ikke med noen varer fra Norge til våre prosjektland. – Vi vil støtte det lokale næringslivet ved å foreta lokale innkjøp av varer og tjenester i våre prosjektland. – Våre prosjekter skal ha fokus på hjelp til selvhjelp og ha et … Continue reading Våre standpunkt