Resultater for Hope21 studenter

Syv nye ungdommer har ved hjelp av Hope21 prosjektet i House of Hope fullført sin skolegang dette året. Totalt har 92 ungdommer gjennomført Hope 21 programmet og fullført sin skolegang • Kun fem ungdommer har hoppet av Hope 21 programmet på grunn av at de ikke ønsket å gå videre på skole. De jobber nå … Continue reading Resultater for Hope21 studenter