– Vanskelig å ha tro på seg selv

– Å ha tro på seg selv blir definitivt det vanskeligste, sier én av ungdommene som nettopp har blitt presentert for de ulike forventningene som stilles til dem som blir med i stipendprogrammet «HOPE21». Det forventes nemlig at alle som blir med i programmet har tro på at det er mulig å komme seg videre og ut av den vanskelige hverdagen mange av ungdommene opplever i dag.

Å skulle ha tro på seg selv er en tøff oppgave etter å ha gått gjennom 15-18 år med vonde opplevelser, skuffelser, nederlag og svik fra sine nærmeste. På ungdomssenteret Karosta Kids i Latvia får ungdommene møte mennesker som bryr seg om dem, og som tror at det er mulig å forandre fremtiden.

Lørdag 9. januar var en spesiell dag på ungdomssenteret. 24 ungdommer signerte en kontrakt som sier at de skal delta i stipendprogrammet «HOPE21» som er et samarbeid mellom Karosta Kids og Håp For Alle. Selv om vi har hatt stipendavtaler med flere av ungdommene tidligere, markerte lørdagen en ny start med både nye muligheter – og nye forventninger.

Kjernen i «HOPE21» kan beskrives med tre bokstaver: «CPR». Dette er en forkortelse for «Character, Participation & Relation». Målet med «HOPE21» er at vi skal bygge karakter gjennom aktiv deltakelse og positive relasjoner. Enklere sagt betyr at vi ønsker at ungdommene selv skal ta ansvar for sin egen utvikling, med støtte fra mennesker de vet bryr seg om dem.

Ungdommene skal blant ta ansvaret på ungdomssenteret, eller bidra med frivillig arbeid på andre måter, som for eksempel på et dagsenter i nærheten, eller et program for barn med autisme. På denne måten lærer de både å ta ansvar og de får merke at de kan bety noe for andre. I tillegg skal ungdommene delta på månedlige samlinger knyttet til «månedens karakterstyrke», som kan være f.eks. ærlighet, empati, selvkontroll eller vennlighet.

I etterkant av kontraktsinngåelsen fikk ungdommene i oppgave å skrive ned hvor de drømmer om å være om 10 år. Det var ingen enkel oppgave. Men når vi kom i gang, begynte tankene å gå. Mange små og store drømmer ble skrevet ned på papiret de hadde fått utdelt, og selv om ikke alle hadde tro på at drømmen kunne gå i oppfyllelse, tror vi at det kan være en start på å forestille seg et liv uten de sosiale problemene den enkelte opplever i dag.

Med på besøket og møtet med ungdommen var Øystein Fauske, som er med i prosjektkomitéen for «HOPE21». Øystein fikk se på nært hold hvordan ungdommenes hverdag er.

– «Når jeg traff dem på senteret så kunne jeg se at de hadde det bra der. Men da jeg fikk møte én av dem hjemme, så fikk jeg også se kontrasten som de lever i.»

Til daglig er han leder av Nordborg ungdomsskole på Finnsnes, og han har tro på at ungdommene kan finne seg veien ut av den vanskelige hverdagen, med god støtte fra de ansatte på senteret og stipendprogrammet.

– «Jeg ser jo at det allerede har hatt en effekt, og ved å presisere i større grad hva slags karakterstyrker vi mener er viktige, vil vi kunne forberede dem i større grad på utdanning og en framtidig jobb, og ikke minst et stabilt familieliv i fremtiden», sier Øystein.

You Might Also Like