Vår historie

Håp For Alle er et resultat av vår takknemlighet for å bo i et av verdens rikeste land. Formålet med å starte organisasjonen var at vi skulle gi glede, håp og muligheter til mennesker som ikke har de samme mulighetene som oss selv. Organisasjonen har siden starten hatt et kristent verdigrunnlag, og vi ønsker å gi videre av den kjærligheten vi selv opplever å ha fått ta i mot.

Historien begynte med et ønske og en idé fra Vidar Abrahamsen om å gi noe tilbake, og vise mennesker gjennom praktiske handlinger at alle er verdifulle og elsket. Helt konkret ønsket vi å arrangere det vi kalte for en «Happy Day», hvor vi tar med barnehjems- eller dagsenterbarn på spennende aktiviteter og gjør ting som de kanskje normalt ikke hadde hatt mulighet til å gjøre i løpet av oppveksten.

Håp For Alle ble formelt stiftet 23.06.2011 av Vidar Abrahamsen og hans nærmeste familie, etter et besøk i Peeteli Sosialsenter i Tallinn. Samarbeidet med Peeteli ble til gjennom kontakter i organisasjonen «Gatebarna i Estland». Vi arrangerte vår første Happy Day i Tallinn, Estland, i oktober 2011. Siden den gang har vi arrangert Happy Day årlig, og fra 2012 ble samarbeidet utvidet til også å inkludere en 10-dagers sommerleir i Lyngdal som gjennomføres hver sommer.

Vi startet vårt første stipendprogram for 16 ungdommer i Tallinn i januar 2012, i samarbeid med Peeteli Sosialsenter.

Fra januar 2011 har vi hatt et samarbeid med Hope For Children i Latvia, hvor vi har arrangert «Happy Day» for opptil tre dagsentre årlig, i tillegg til et stipendprogram for barn ved to dag- /ungdomssentre. På våren 2013 opprettet vi et samarbeid med Karosta Kids, som er en lokal ungdomsorganisasjon i Liepaja, Latvia, hvor vi har hatt fokus på stipendprogram. Det var her vi valgte å starte utviklingen av vårt «nye stipendprogram», Hope21.

House of Hope ble offisielt åpnet i november 2018, og var en milepæl i arbeidet vårt i Liepaja i Latvia. Senteret er et sted fylles av alle aldre: fra ungdommer til vanskeligstilte unge mødre med barna sine. Her får de støtte, veiledning, ledertrening, undervisning, et varmt måltid – og blir fulgt opp av noen som bryr seg. 

Ni ungdommer i Hope21, stipendprogrammet vårt, avsluttet dette året (2020) videregående skole. Disse ungdommene er fremtiden til Liepāja i Latvia. De er nå klare for høyere utdanning eller å gå ut i arbeid med fagbrev i hånda. Det er langt fra noen selvfølge, der mange ungdom havner i rusmiljø. Utdanning er veien til et nytt liv.

Historien vår er ikke så lang. Men det som vi er stolte av, er at vi begynte å gjøre noe. Fordi det er gjennom stegene vi har tatt uten alltid å vite hva som vil skje etterpå, at vi har klart å utvikle oss til å ha større og større betydning for mange barn og ungdommer i Baltikum. Det ukjente kan være skremmende, men det kan også være utrolig spennende. Vi håper historien fortsetter langt inn i det ukjente, og at du har lyst til å være en del av den!

You Might Also Like