Karosta Kids er i utgangspunktet en ungdomsorganisasjon som ble etablert i byen Liepaja, nærmere bestemt bydelen Karosta, i Latvia i 2011. Organisasjonen ledes av Tatyana Tarasova som er utdannet psykolog og har jobbet med vanskeligstilte barn og ungdommer i en årrekke, til tross for sin unge alder. Hun har tidligere ledet et dagsenter for ca. 50 barn i samme bydel, men jobber nå 100% som leder av Karosta Kids.

Den andre ansatte i Karosta Kids heter Dana Stogina og hun har vært ansvarlig for vårt stipendprogram i Liepaja siden oppstarten i 2013. Dana er utdannet sosialarbeider ved Universitetet i Liepaja.

Både Tatyana, Dana og de andre involverte har sett behovet for å jobbe med unge mødre, og ønsker å bruke senterets ledige kapasitet på dagtid til å hjelpe, støtte og veilede mødre som har behov.