House of Hope skal først og fremst være et sted hvor unge, vanskeligstilte mødre kan komme på dagtid med sine barn som er under skolealder. Vi vil tilby et varmt måltid, mulighet til å vaske klær, samtale med fagpersonell, foreldreveiledning og knytte relasjoner til mennesker som bryr seg.

Fra starten av vil vi fokusere på et mindre antall mødre, som i tillegg til å komme på senteret, vil delta i et veiledningsprogram som blir utviklet av vår prosjektkomité. Vi vil f.eks. arrangere COS-kurs (Circle of Security), hvor mødrene får avlastning i form av barnevakt på senteret mens de selv deltar på kurset. Vi bruker tiden nå, mens vi leter etter rette personer og lokaler, til å utvikle programmet slik vi ønsker å starte det.