Vi er i oppstartsfasen for et mor&barn-senter i samarbeid med Karosta Kids, i Liepaja, Latvia. Senteret er et sted hvor vanskeligstilte, unge mødre skal kunne ta med seg sine barn, og få støtte, veiledning, et varmt måltid – og bli fulgt opp av noen som bryr seg.

Mange av mødrene som er i målgruppen for senteret, har selv hatt en vanskelig oppvekst, og få ressurspersoner rundt seg – og de trenger noen som kan støtte dem i den nye hverdagen når man selv blir forelder. Det er i disse miljøene ikke uvanlig at man får barn allerede i tenårene, og det sier seg selv at det er et enormt behov for hjelp – både for mor og barn.

Mor&barn-programmet startet med et redusert tilbud fra oktober 2016, og vil kunne utvides når House of Hope i Liepaja står ferdig, forhåpentligvis i løpet av 2018.