Hope21 er et stipendprogram for vanskeligstilte ungdommer fra 15 til 21 år. Vårt mål er at ungdommer skal finne motivasjon til å fullføre skolegangen, samtidig som de skal bygge karakter og bety noe for menneskene rundt seg.

Ungdommene får et månedlig stipend (20-50EUR), samtidig som de får oppfølging fra en ungdomsarbeider, deltar på samlinger på ungdomssenteret, og ikke minst må de være med å ta ansvar på senteret.

Målet vårt er at 95 % av deltakerne skal fullføre programmet og utdannelsen, komme seg ut i jobb/høyere utdanning innen tre måneder, og fortsatt være i jobb/høyere utdanning tre år etter endt program.

Håp For Alle har delt ut stipend til ungdommer i Baltikum siden januar 2012. Vinteren 2014 bestemte vi i Håp For Alle oss for å videreutvikle stipendprogrammet til å bli et mer omfattende program, der ungdommene ville bli stilt større krav til delaktighet og måtte ta mer ansvar. På denne måten kom programmet Hope21 til verden.

Programmet startet så smått høsten 2015, men vi vil bruke dette skoleåret på å finne den riktige formen, i samarbeid med Karosta Kids i Latvia. Vi har i dag 24 ungdommer som får stipend i Latvia. I Tallinn, Estland, er det i dag 14 stipendungdommer, og vi kommer til å
innføre de samme endringene der, når vi er oppe å gå med det nye programmet i Latvia.