Edgar var den første av våre ungdommer i Latvia som fullførte stipendprogrammet og sin videregående utdanning. Han har utviklet seg mye i løpet av årene han har deltatt i ungdomsarbeidet til Karosta Kids i Latvia, og nå deltar han som frivillig på senteret for å hjelpe andre ungdommer.

I begynnelsen av tenårene fikk Edgar problemer med å håndtere skolearbeidet, og som 16-åring dro han til England for å prøve å finne seg arbeid. Etter et par år vendte han tilbake til Latvia. Han sier selv at ungdomssenteret har betydd – og betyr – veldig mye for ham. Det var der han møtte venner og fikk nye interesser, og som han sier selv:

«Uten ungdomssenteret ville jeg vært på en helt annen vei nå.»

«På senteret lærer vi å ta ansvar og være ærlige, og stipendprogrammet har vært veldig nyttig for meg.
Det har vært en ekstra motivasjon for å fullføre skolen.»    Edgar, 21 år, Latvia.

Som hjelpeleder er han nå opptatt av å være et godt forbilde. Det er langt flere ungdommer som kommer til ungdomssenteret nå, enn da han begynte å gå der, så det er stort behov for noen eldre forbilder som kan vise vei for de yngre.

«Vi kan gi dem råd, tilbringe tid med dem og støtte dem i deres initiativ for å gjøre noe med livene sine», sier Edgar.

Etter å ha tilbragt flere år på ungdomssenteret, var Edgar blant de første som fikk stipend fra Håp For Alle våren 2013. Han mener at stipendprogrammet har betydd mye for hans utvikling.

«På senteret lærer vi å ta ansvar og være ærlige, og stipendprogrammet har vært veldig nyttig for meg. Det har vært en ekstra motivasjon for å fullføre skolen», sier han og legger til; «det beste har vært å få den personlige oppfølgingen og den ekstra oppmerksomheten».

På spørsmål om hvordan han ville utformet stipendprogrammet om han kunne få velge, svarer han klokt: «Ungdommene som får stipend bør være med å gi mer tilbake, så de ikke bare mottar, men lærer å gi også».

Og nettopp dette er kjernen i vårt «nye» stipendprogrammet, HOPE21. Vi er både glade for og stolte av å se hvordan Edgar har utviklet seg gjennom vårt stipendprogram.