Omsorg og medmenneskelighet er fundamentet i vårt engasjement. Vi ønsker å vise nestekjærlighet til dem som har fått en vanskelig start på livet.