linda-ferdigLINDA KVAVIK (f. 1984)
Prosjektleder for House of Hope. Linda er utdannet barnehagelærer og jobber til daglig som styrer av Frikirken Åpen Barnehage i Lyngdal. Hun ønsker å være med å gi hjelp, veiledning og dele håpet i Jesus med vanskeligstilte familier med små barn i Tallinn.

 

MARIT W. BERGEM (f. 1986)
Komitémedlem med ansvar for faglig innhold. Jobber til daglig som barnevernkonsulent på spe og småbarnsteam. Utdannet sosionom med spesialisering på samtale med barn. Marit ser tydelig hvordan vi kan være med å gjøre en forskjell for disse familiene. Marit ønsker å bruke sine kunnskaper til å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, og kunne bidra til at barna får en bedre fremtid.

 

ELLEN FOSS (f. 1988)
Komitémedlem med ansvar for fundraising og giveroppfølging. Ellen har en bachelorgrad  i Kommunikasjon og Livssyn, og jobber til daglig som avdelingsleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering, og er styremedlem i Håp For Alle. Ellen ønsker å bidra til at barna får en bedre fremtid, og vise Guds kjærlighet gjennom det. Hun mener at en god familierelasjon og gode rollemodeller er en utrolig viktig faktor for en god framtid.


LINN SKOGBAKKEN (f. 1985)

Komitémedlem med ansvar for faglig innhold. Linn er utdannet sosionom og jobber til daglig i Barnevernet. Hun holder for tiden på med en videreutdanning i «sped- og småbarns psykiske helse». Linn tror at muligheter er en forutsetning for positiv endring i menneskers liv, og at Center of Hope vil skape muligheter i mange menneskers liv.

Vidar

VIDAR ABRAHAMSEN (f. 1983)
Komitémedlem med ansvar for tilrettelegging og kontakt med samarbeidspartner Karosta Kids i Liepaja, Latvia. Vidar jobber som lærer ved KVS-Lyngdal og daglig leder i Håp For Alle. Han brenner for at unge vanskeligstilte mennesker skal få muligheten til å få en bedre fremtid.