Håp For Alles arbeid er avhengig av gaver fra enkeltmennesker og bedrifter. Vi er takknemlige for alle gaver, og håper du også ønsker å støtte vårt arbeid.

Kontakt oss her: