Førjulsmesse i Lyngdal Frikirke til inntekt for House of Hope – 2022

Vi takker Lyngdal Frikirke for at dere igjen gir hele overskuddet fra førjulsmessa til House of Hope. Dere har stått trofast sammen med oss i det viktige arbeidet som blir gjort i Liepaja, Latvia.

Vi takker for beløpet på like over kr 200.000! Fantastisk!! 👏👏 Takk for innsatsen og takk til alle som har støttet arrangementet! Takk for innsatsen og takk til alle som har støttet arrangementet!

Denne flotte gaven vil gi Tanya og hennes team muligheten til å videreføre sitt viktige arbeid.

You Might Also Like