Julebrev fra dagsenteret i Tallinn – 2015

Vi har fått julepost! Under kan du lese en hilsen til alle venner av Håp For Alle, skrevet av leder for Peeteli Tallinn, Mati Sinisaar. Vi gjør oppmerksom på at Håp For Alle er én av flere støttespillere til senteret i Tallinn.

Kjære venner fra Håp For Alle!

Igjen er julen her, og i takknemlighet vil vi gjerne gi dere et overblikk over dette årets gleder og bekymringer. Peeteli Sosialsenter er fortsatt i virksomhet 24 timer i døgnet. Der hjelper vi barn og tenåringer som kommer fra utrygge forhold i ressurssvake familier. Dagsenteret holder åpent seks dager i uken. Her får barna varme måltider, anledning til å vaske seg og hjelp med skolearbeidet. Vi sørger også for barna med skolemateriell, klær, fottøy og andre nødvendige ting. De barna som trenger det, får anledning til å bo i Ungdoms eller Student-hjemmet. Gjennomsnittlig bor det 10-14 barn der. Denne muligheten til å bo i Peetelisenteret er også blitt brukt i tilfeller når barnas foreldre er på sykehus eller de er borte fra hjemmet pga sitt arbeid.

Dagsenteret, imidlertid, blir besøkt av rundt 20-25 barn hver dag. 15 barn fra ressurssvake familier mottar økonomisk støtte via vårt studie-støtte program. Gjennom året har vi delvis eller fullstendig betalt for 12 barn i barnehage og førskole. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra skoler og foreldre, fordi barnas oppførsel og skoleprestasjoner har forbedret seg etter at de begynte å komme til dagsenteret eller å bo i Peetelisenteret.

I skoleåret 2014/2015 var det 38 barn og tenåringer som fikk regelmessig hjelp fra Peetelisenteret, og 12 av disse fikk gjennomsnittskarakteren «bra».Der som virker særskilt godt for risikoutsatte barn er utdannelse kombinert med opplevelser og arbeid. Denne sommeren hadde vi fire leirer i Norge og tre leirer på øya Saaremaa i Estland. På vinteren hadde vi to ski-leirer i Norge. Alle utgiftene til leirene i utlandet ble betalt av de norske arrangørene. Tilsammen deltok over 70 barn og tenåringer på leirene.

I tillegg fikk 16 barn sjansen til å tilbringe sommerferien sin hos støttefamilier, og 18 barn vil få denne muligheten i vinterferien. Barna stortrives på slike leirer, og det er alltid flere som har lyst til å være med enn det antallet vi har plass til. I tillegg til å ha en morsom ferie, lærer disse leirene barna om naturen, om å arbeide i team, ta ansvar, følge et fast opplegg, kommunisere og å ta hensyn til andre mennesker, og deres fremmedspråk forbedrer seg. Vi prøver å få plass til så mange barn som mulig på leirene, slik at de kan tilbringe sommeren i trygge omgivelser under tilsyn av voksne, i stedet for å bare gå og slenge. Gjennom åre har vi også organisert trivelige turer i skog og mark.

Det står det nå 135 barnefamilier på Peetelisenterets liste over familier som får støtte. Disse mottar mat to ganger i måneden. Om det er behov for det, får de også sosial rådgivning. Noen familier bor under ekstremt vanskelige forhold – i et rom på 10-16 m2kjøkken med naboene sine. Ca en gang i kvartalet deler vi ut klær, fottøy, sengetøy osv. – ting vi selv har mottatt for å gi til dem som trenger det. Når vi har hatt muligheten til det, har vi også vært i Kopli-området og delt ut matposer og hamburgere. I 2015 delte vi ut 4000 matposer til mennesker som har behov for det, og vi har også videreformidlet mat og andre nødvendige ting til 22 organisasjoner i Estland.

Dette året ble eiendommen Kopli Liinid solgt til en utbygger. Ved begynnelsen av neste år starter byggearbeidene som vil forandre den til et moderne boligområde. Vår plan er derfor at vi fortsetter med matutdeling kun i kirken.

Vi har også tilbudt familier, som har havnet i en veldig vanskelig stuasjen, at de kan få bo i Peetelisenteret. I mange år har vi hjulpet en familie som består av foreldre, to barn og to bestemødre. De bodde i en ubeboelig og forfallen bygning, som i januar kom i brann. Da inviterte vi barna sammen med bestemor til å komme og bo i Peeteli. Deres situasjon var ekstremt vanskelig; de kunne ikke få sosial støtte pga foreldrenes og besteforeldrenes gjeld. Men nå, ved hjelp av våre støttespillere og i samarbeid med det lokale statlige barnevernet, har vi oppnådd å frigjøre bestemors konto, som var sperret, og har funnet en toroms leilighet for bestemor og hennes to barnebarn. De har også nå sin egen inntekt: Barnetrygd og sosialstøtte.

I sommer ble en drøm, som vi lenge har hatt, til virkelighet, takket være våre mange gode venner. På Saaremaa leirsted bygget vi et hus med sanitæranlegg, kjøkken og et stortoppholdsrom (50 m2) – dette til stor glede for barna våre, og det gjør leirlivet mye enklere.Vi fikk økonomisk hjelp av våre utenlandske partnere til byggingen av dette. Også mange estiske bedrifter gav oss bygningsmateriale gratis eller med store avslag. Takket være dettenye huset, har vi kunnet ha leir og arbeide der også i høst. Sammen med barna og frivillige fra Peeteli har vi også bygget nytt pumpehus til leirsenteret vårt, og fått ryddet skogen for kratt og skaffet ved. Gjennom erfaring har vi sett at den «åpne dørs» praksis på Peetelisenteret er det som passer best formange tenåringer med vanskelige liv. For å motta hjelp herfra, må tenåringene også selv vise at de vil være her.

I mange tilfeller har også det å være på dagsenteret eller å bo midlertidig i Peeteli gjort at barna har unngått å bli skilt fra sine familier. Barn og tenåringer er blitt sendt til senteret fra lærere, barnevernet, slektninger eller fra folk i nærmiljøet som bryr seg om dem. Barna har også tatt med seg venner som er i vanskeligheter, og det har også vært dem som selv kommer og ber om hjelp. Fordi det er organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som støtter vår virksomhet, kan vi slik hjelpe barna.

I løpet av de siste 12 årene har den økonomiske situasjonen i Peetelisenteret vært spesiell vanskelig ved tre anledninger. Siste gangen var i høst dette året. Da hadde vi penger i banken kun til én måneds drift. Vi er veldig takknemlige til Gud for at han har fortsatt med å sende gode mennesker og bedrifter til Peetelisenteret, som har bestemt seg for å støtte oss i vår virksomhet.

Vi er veldig takknemlige til alle Peetelikirkens givere og støttespillere, og ønsker dere alle god helse, Guds velsignelser og alt godt for året som kommer.

I takknemlighet, på vegne av alle små og store venner i Peeteli Senter,

Mati Sinisaar
Leder for Peetelikirkens Sosialsenter
www.peeteli.com/sotskeskus

You Might Also Like